"POLSKA KATOLICKA SZKOŁA IM. ŚW. BŁAŻEJA"

6101 S. 75th Ave. Summit, IL 60501 Tel. (708) 458-8772 Fax: (708) 458-9560

Godziny Zajęć


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

– w piątki od 4:30pm do 7:30pm – od przedszkola do klasy 8
– w piatki od 4:30pm do 8:15pm – klasa 9,10,11
– w soboty od 9:00am do 12:00pm – od przedszkola do klasy 8
– w soboty od 8:15 am do 12:00pm – klasy 9, 10, 11

Do przedszkola przyjmujemy dzieci, które z dniem 1 września 2017 r. kończą 3 lata.
Do klasy “0” zaś przyjmowane są te dzieci, które z dniem 1 września 2017 kończą 5 lat.
Zerówka w naszej szkole jest obowiązkowa!!! Dzieci, które nie ukończyły klasy 0 nie będą zapisywane do klasy 1.
Przy zapisach wymagane jest świadectwo Chrztu.

Kontakt


6101 S 75th Ave, Summit, IL 60501

POLSKA KATOLICKA SZKOŁA 
IM. ŚW. BŁAŻEJA

Saint Blase
Polish Catholic School

6101 S. 75th Ave.
Summit, IL 60501

Tel.  (708) 458-8772 

Fax: (708) 458-9560

E-mail:
 szkolablazeja@yahoo.com

Tel. parafia:
(708) 458 0007